ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Βρείτε παρακάτω επιπλέον απαντήσεις των υποψηφίων ευρωβουλευτών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο του προγράμματος μας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 8 ενότητες και συνολικά

Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Ξανάλατο (φοιτητής Νομικής στο UCLan Cyprus) για τη συμβολή του στη διαμόρφωση των ερωτήσεων.